Numer alarmowy 999

Usługi

Poradnia Stomatologiczna

A- A A+

Informujemy, że od godziny 07:00 1 marca 2020 roku Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi nie będzie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej. 

Świadczenia są udzielane bez skierowania osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym i znajdującym się w stanie nagłym (wymagającym pomocy doraźnej) w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 – tel. (42) 681 51 41; (42) 636 37 00:

  • od poniedziałku do piątku – w godzinach od 19.00 do 07.00 dnia następnego,
  • w soboty, niedziele i święta – całodobowo.

Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej obejmują:

  • przeprowadzenie badania pacjenta;
  • wykonanie procedur medycznych wynikających ze stanu zdrowia pacjenta i zawartych w wykazie świadczeń gwarantowanych;
  • wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – ordynowanie leków oraz kierowanie do szpitala.