Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Usługi

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej udziela świadczeń zdrowotnych:

1.  W przypadku nagłych urazów i obrażeń ciała osobom nieposiadającym skierowania (tj. w trybie nagłym):

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 ? 20:00
  • w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 09:00 ? 21:00

2. W przypadku kontynuacji dalszego leczenia (osobom posiadającym skierowanie):

  • we wtorki w godzinach 08:00 – 13:00 oraz 15:30 – 20:00
  • w środy w godzinach 08:00 – 13:00 oraz 15:00 – 20:00
  • w czwartki w godzinach 08:00 – 13:00 oraz 16:00 – 19:00
  • w piątki w godzinach 08:00 – 13:00

Poradnia Okulistyczna udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania:

  • w poniedziałki, w godzinach 11:00-15:00
  • we wtorki, w godzinach 08:00-14:00
  • w środy, w godzinach 08:00-12:00
  • w czwartki, w godzinach 08:00-14:00