Numer alarmowy 999

Usługi

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

A- A A+

Świadczenia są udzielane osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141, tel. (42) 681 51 41; (42) 636 37 00 w zakresach:

 

chirurgii urazowo-ortopedycznej
Poradnia chirurgiczno-ortopedyczna udziela świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym (tj. bez skierowania) 7 dni w tygodniu od godziny 07:00 do godziny 20:00.

okulistyki
(poradnia okulistyczna: czwartki i piątki w godz. 20:00-06:00 oraz niedziele w godzinach 12:00-20:00)

 

Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyłączeniem świadczeń udzielanych:

 • osobom w stanie nagłym,
 • inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym oraz kombatantom,
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoby zgłaszające się ze skierowaniem na pierwszorazową wizytę w trybie planowym są zapisywane na listę oczekujących na udzielenie świadczenia według kolejności zgłoszeń.

Uprawnienia do świadczeń specjalistycznych w dniu zgłoszenia (lub w najbliższym możliwym terminie) oraz bez zapisów na listę oczekujących przysługują:

 • osobom w stanie nagłym,
 • inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” – po okazaniu stosownej legitymacji.

Świadczenia specjalistyczne obejmują:

 • przeprowadzenie badania pacjenta,
 • zlecenie/wykonanie badań diagnostycznych niezbędnych do określenia problemu zdrowotnego pacjenta oraz podjęcia/kontynuacji jego leczenia,
 • wykonanie procedur zabiegowych wynikających ze stanu pacjenta,
 • wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
 • zlecenie leków, a w przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym pacjenta – zaopatrzenia w gwarantowane wyroby medyczne,
 • orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z przepisami,
 • wykonywanie badań profilaktycznych oraz edukację i promocję zachowań prozdrowotnych.