Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa
Medycznego w Łodzi

Kierownictwo

mgr Krzysztof Janecki

Dyrektor Naczelny

email: sekretariat@wsrm.lodz.pl
tel: 042 636 15 65
tel: 042 636 14 19

mgr Dawid Kowalewski

Dyrektor ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych

email: sekretariat@wsrm.lodz.pl
tel: 042 655 80 50

lek. med. Mariusz Błoch

Dyrektor ds. Medycznych

email: sekretariat@wsrm.lodz.pl
tel: 042 636 15 65
tel: 042 636 14 19