Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Kontakt

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
ul. Warecka 2, 91-202 Łódź
NIP 947-18-87-289
REGON 473066188

Siedziba przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi:

Ambulatorium
Rejestracja(42) 635 06 50
Rejestracja(42) 635 06 59
Rejestracja(42) 635 06 60
Izba przyjęć(42) 635 06 61
Administracja
Sekretariat
– telefon:(42) 635 06 10, (42) 635 06 11
– fax:(42) 636 14 19
– email:sekretariat@wsrm.lodz.pl
– ePUAP/wsrm/SkrytkaESP
Dział Kadr i Płac(42) 635 06 20
Sekcja Planowania Dyżurów(42) 635 06 32

Siedziba przy ul. Wareckiej 2 w Łodzi

Sekretariat
– telefon:(42) 655 80 50 wew. 101
– email:sekretariat.warecka@wsrm.lodz.pl
Dział Zamówień Publicznychwew. 114
Dział BHPwew. 115
Dział Sprzedaży i Transportuwew. 117
Dział Łączności i Informatykiwew. 150
Warsztat Samochodowywew. 135
Dział Administracyjno-Techniczny wew. 145
Dział Farmacji Szpitalnej wew. 119