Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Dla Pacjentów

Prawa pacjenta

Odpowiedzialność WSRM w Łodzi

Informujemy, że Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi przyjmuje i rozpatruje skargi oraz wnioski dotyczące:

 • Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Chirurgiczno-Ortopedycznej oraz Poradni Okulistycznej mieszczących się przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi.
 • Podległych zespołów ratownictwa medycznego (tj. zespołów stacjonujących na terenie miasta Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, piotrkowskiego, bełchatowskiego, pabianickiego, łaskiego, sieradzkiego).

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi nie prowadzi Dyspozytorni Medycznej w Łodzi, a tym samym nie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących przyjmowania zgłoszeń alarmowych. Skargi dotyczące dyspozytorów medycznych należy składać pod adresem:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (42) 644 12 53, e-mail: zd@lodz.uw.gov.pl

Skargi oraz wnioski są przyjmowane:

 • w formie pisemnej na adres:
  Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź
 • w formie elektronicznej na adres e-mail:
  sekretariat@wsrm.lodz.pl
 • telefonicznie pod numerem:
  (42) 635 06 10 lub (42) 635 06 11
 • osobiście:
  w sekretariacie przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-14:00

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Zadania pełnomocnika ds. praw pacjenta realizuje:
Adam Stępka
tel.: (42) 635 06 10 lub (42) 635 06 11
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl