Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Usługi

Podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia są udzielane osobom, które złożyły w WSRM w Łodzi deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki POZ  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800  w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141, tel. (42) 681 51 41, (42) 636 37 00 wewn. 259.

LEKARZ POZ

 Świadczenia realizowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • poradę lekarską udzieloną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia;
 • świadczenia w ramach profilaktyki układu krążenia realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • poradę patronażową, badania bilansowe, w tym również badania przesiewowe realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w naszej poradni podstawowej opieki zdrowotnej uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji. Podpisany dokument można przekazać personelowi podczas pierwszej wizyty (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu).

 PIELĘGNIARKA POZ

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;
 • wizytę patronażową realizowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywania odchyleń od normy rozwojowej realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.