Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Zasady odbywania praktyk

Praktyki w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi studenci odbywają na podstawie stosownego porozumienia zawartego z uczelnią wyższą zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Student zgłasza się do Sekcji Planowania Dyżurów WSRM w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi (budynek główny, II piętro) wraz z:
  1. Skierowaniem do odbycia praktyk
  2. Dzienniczkiem Praktyk
  3. Względnie stosowną umową/imiennym porozumieniem jeśli takowe nie zostały zawarte
 1. W Sekcji Planowania Dyżurów WSRM w Łodzi student otrzymuje identyfikator oraz Kartę Praktyki Studenckiej, w której zawarte są informacje na temat miejsca wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego a także ważne numery kontaktowe.
 2. Student rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://wsrm.lodz.pl/dla-studenta/formularz-rejestracji/
 3. Przed rozpoczęciem praktyk studenckich, student zgłasza się do Działu BHP przy ul. Wareckiej 2 w Łodzi po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie (tel: 42 655 80 50 wew. 101).
 4. Student realizuje praktyki pod okiem wyznaczonego instruktora, który po zakończeniu zajęć praktycznych dokonuje oceny. Podczas realizacji zleceń wyjazdu student wykonuje polecenia kierownika zespołu ratownictwa medycznego oraz posiada w widocznym miejscu identyfikator.
 5. Po zakończeniu praktyk student:
  1. Zwraca Kartę Praktyk i identyfikator do Sekcji Planowania Dyżurów WSRM w Łodzi
 6. Po zakończeniu praktyk Dyrektor ds. Medycznych dokonuje wpisu w Dzienniczku Praktyk.