Numer alarmowy 999

Usługi

Izba przyjęć

A- A A+

Świadczenia są udzielane bez skierowania osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym i znajdującym się w stanie nagłym (wymagającym pomocy doraźnej) całodobowo w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141, tel. (42) 681 51 41; (42) 636 37 00.

Świadczenia w Izbie Przyjęć obejmują:

  • przeprowadzenie badania pacjenta;
  • wykonanie procedur medycznych wynikających ze stanu zdrowia pacjenta i niezbędnych do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu leczniczym;
  • wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, w tym kierowanie na leczenie szpitalne i leczenie specjalistyczne, a w razie konieczności zachowania ciągłości leczenia, zapewnienie transportu do szpitala;
  • ordynowanie leków i orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.