Numer alarmowy 999

Aktulaności

Nie musicie się nas bać! Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa.

A- A A+

Ratownicy medyczni w walce z aktualną pandemią stosują rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Specjalne kombinezony ochrony biologicznej, maski FFP2 lub FFP3 a także filtrujące maski pełnotwarzowe zapewniają bezpieczeństwo nie tylko personelowi zespołów ratownictwa medycznego. Dzięki nim mogą czuć się bezpiecznie wszystkie osoby mające styczność z naszym personelem – nie zarażamy!

Wywiad dyspozytorski to pierwszy etap bezpieczeństwa

Proces zapewnienia bezpieczeństwa personelowi zespołów ratownictwa medycznego rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszenia. Dyspozytor medyczny w rozmowie z osobą wzywającą ustala nie tylko powód wezwania. Zbiera również podstawowy wywiad epidemiologiczny pytając chociażby o kontakt z osobami, u których potwierdzono zarażenie SARS-CoV-2, osobami przebywającymi w kwarantannie, czy objawy infekcji takie jak gorączka, kaszel lub duszność. Naszych pacjentów nie powinna zatem dziwić prośba dyspozytora o zmierzenie temperatury ciała przed wysłaniem karetki, czy polecenie założenia maseczek ochronnych osobom przebywającym w miejscu wezwania.

Trzy rodzaje kombinezonów ochronnych

Dobrze zebrany wywiad dyspozytora daje ratownikom medycznym możliwość wczesnego zastosowania odpowiednich środków ochronnych. W chwili obecnej w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi wykorzystujemy trzy rodzaje kombinezonów ochronnych.

Pierwszym z nich jest kombinezon codzienny (koloru szarego lub białego). Niestety część naszych pacjentów zatajała przed dyspozytorem medycznym objawy infekcji lub fakt przebywania w kwarantannie. Ekspozycja ratowników medycznych była dla nas dużym problemem, gdyż prowadziła do konieczności izolacji personelu do czasu poznania wyników badań wirusologicznych pacjenta. Aby problem wyeliminować wprowadziliśmy jednoczęściowe kombinezony z nieprzepuszczalnej tkaniny, które uprzednio zostały przebadane przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi. Dziś nasi ratownicy medyczni w kombinezonach tych realizują wszystkie wezwania. Nawet te, w których osoba zgłaszająca neguje objawy infekcji, czy kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

Rys. 1) Zespół specjalistyczny E01 03 w kombinezonach codziennych (fot. WSRM)

Kombinezon TYVEK 500 Xpert wykonany jest z włókniny o gramaturze 41 g/m2 będącej splotem ciągłych, ultracienkich włókien polietylenu o średnicy powyżej 1 mikrometra. Niewielką wagę kombinezonu oraz jego wysoką odporność na ścieranie lub rozdarcie doceniają wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych zwalczających pandemię. Co ważne TYVEK 500 Xpert spełnia restrykcyjną normę EN-14126 i nie przepuszcza aerozoli oraz cieczy na bazie wody.

Ostatnim wykorzystywanym kombinezonem jest kombinezon TYCHEM 6000F. Wykonany z laminowanej włókniny pokrytej polimerem spełnia normy ochrony biologicznej (EN-14126) oraz chemicznej (EN-14605) dla III kategorii ubrań ochronnych. TYCHEM 6000F chroni nie tylko przed cieczami rozpylonymi ale także strumieniem cieczy oraz pyłami. Co ciekawe opisywany kombinezon może być stosowany nie tylko przez służby medyczne. Znajduje on zastosowanie również w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym a nawet w energetyce jądrowej oraz wojsku.

Rys. 2) WSRM wykorzystuje trzy rodzaje kombinezonów. Od lewej codzienny kombinezon barierowy dla cieczy, kombinezon TYVEK 500 Xpert, kombinezon TYCHEM 6000F (fot. WSRM).

Wszystkie powyższe kombinezony sprawiają, że personel naszych zespołów ratownictwa medycznego nie przenosi na ubraniach roboczych lub skórze cząstek potencjalnie niebezpiecznych. Po każdym transporcie pacjenta podejrzanego o chorobę zakaźną ratownicy medyczni przechodzą ściśle określoną procedurę dekontaminacji. W jej trakcie kombinezony ochronne zdejmowane są w taki sposób aby uniknąć ekspozycji.

Ochrona dróg oddechowych oraz oczu

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami podstawowym sprzętem chroniącym drogi oddechowe ratowników medycznych są maseczki o wysokim wskaźniku filtracji. Zatrzymują one aż 94,00-99,95% cząstek znajdujących się w powietrzu, których średnica przekracza 0,6 mikrometra. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wirus SARS-CoV-2 przenoszony jest przez znacznie większe mikrokrople aerozolu oddechowego o średnicy rzędu 5-10 mikrometrów. Można zatem śmiało powiedzieć, że stosowane maseczki zapewniają należne bezpieczeństwo osobom niosącym naszym pacjentom. Ochronę ratowników medycznych dopełniają gogle lub przyłbice ochronne. Wykonane z przeziernego materiału stanowią barierę zabezpieczającą gałki oczne przed kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym nie ograniczając przy tym pola widzenia.

Rys. 3) Od lewej: Maski FFP2, gogle oraz przyłbica ochronna. Ratowniczka medyczna w kombinezonie TYCHEM 6000F oraz pełnej ochronie dróg oddechowych i oczu.

Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej do zespołów ratownictwa medycznego wprowadziliśmy również filtrujące maski pełnotwarzowe MT 848 oraz SCOTT a wkrótce po tym także silikonowe maski półtwarzowe MP21/1. Te ostatnie wraz z przyłbicami ochronnymi wykorzystywane są przez pracowników, którzy z uwagi na konieczność noszenia okularów korekcyjnych nie mogą stosować masek obejmujących całą twarz.

Rys. 4) Od lewej: maska pełnotwarzowa MT848 oraz maska półtworzona MP 21/1

Środki do dezynfekcji

Nasi ratownicy medyczni to świadomy i kompetentny personel medyczny. Na długo przed aktualną pandemią znaliśmy wagę częstego mycia rąk oraz ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami. Te zawsze znajdowały się w naszych karetkach aby każdy z nas mógł zdezynfekować dłonie po zakończeniu każdej akcji medycznej.

Aktualnie wykorzystujemy różne preparaty na bazie alkoholi. Część z nich przeznaczona jest do dezynfekcji rąk. Inne natomiast dedykowane są do powierzchni przedmiotów medycznych (np. stetoskop, czujnik pulsoksymetru, fotele w przedziałach medycznych, nosze itp.). Ponieważ część naszego sprzętu nie może być czyszczona preparatami alkoholowymi (np. gogle i przyłbice ochronne) stosujemy również środki bezalkoholowe o potwierdzonym działaniu wirusobójczym wobec wszystkich wirusów otoczkowych – w tym koronawirusa.

Nie musicie się nas bać

Wszystkie powyżej opisane środki ochrony osobistej zapewniają bezpieczeństwo nie tylko samym ratownikom medycznym. Dzięki rygorystycznie przestrzeganym procedurom bezpieczni są nasi najbliżsi, przyjaciele oraz sąsiedzi. Nie musicie się nas bać: nie zarażamy! Śmiało można powiedzieć, że nawet w czasach dzisiejszej pandemii mało kto zachowuje tak restrykcyjne zasady reżimu sanitarnego jak przedstawiciele personelu medycznego.