Numer alarmowy 999

Zamówienia Publiczne

Plan zamówień publicznych 2019

A- A A+
Lp. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb Komórka organizacyjna Data  realizacji Miesiąc rozpoczęcia procedury
1 Świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach       i na terenie 940.000,00 usługa Przetarg nieograniczony Dz. Adm-tech

 

Od

01.03

styczeń
2 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów szewnych, igieł i strzykawek oraz rękawic 490.000,00 dostawa Przetarg nieograniczony Apteka Od

10.04

luty
3 Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli 74.000,00 dostawa Przetarg nieograniczony Dz. Adm-tech Od

08.06

kwiecień
4 Dostawa paliw płynnych dla WSRM w Łodzi 6.000.000,00 dostawa Przetarg nieograniczony SO, Dz ekspl. Od

01.09

maj
5 Dostawa środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych 210.000,00 dostawa Przetarg nieograniczony Apteka Od

01.10

lipiec
6 Dostawa druków dla WSRM w Łodzi 38.000,00 dostawa Przetarg nieograniczony Dz. Adm-tech Od

01.11

wrzesień
7 Dostawa leków,  płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych 450.000,00 dostawa Przetarg nieograniczony Apteka Od

20.11

październik
Opublikowano: 09/01/2019