Numer alarmowy 999

WSRM W ŁODZI

Oferta

A- A A+
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy to w dzisiejszych czasach kluczowa umiejętność. Szkoła Ratownictwa WSRM w Łodzi prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, których program może być dostosowany do szczegółowych potrzeb klienta. Instruktorami prowadzącymi zajęcia są ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu pracujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego. Ofertę szkoleń z zakresu pierwszej pomocy adresujemy zwłaszcza do:

  • Osób prywatnych;
  • Firm z branży produkcyjnej i usługowej;
  • Instytucji publicznych;

 

Szkolenia dla personelu medycznego

Organizujemy szkolenia dla personelu medycznego z zakresu medycyny ratunkowej oraz ratownictwa medycznego. Prowadzone warsztaty oraz seminaria są cennym elementem doskonalenia zawodowego nie tylko kadr zespołów ratownictwa medycznego. Ofertę warsztatów adresujemy zwłaszcza do:

  • Personelu zespołów ratownictwa medycznego;
  • Personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych;
  • Personelu poradni podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

 

Pokazy ratownictwa medycznego

Jeśli szukasz urozmaicenia dla organizowanego przez ciebie eventu lub szkolenia BHP pokazy ratownictwa medycznego są tym, czego właśnie potrzebujesz! Organizujemy pokazy, podczas których nasi instruktorzy prezentują modelowo przeprowadzone akcje udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Podczas ich organizacji współpracujemy z innymi jednostkami ratowniczymi (np. strażą pożarną, organizacjami pozarządowymi, zakładowymi służbami ratowniczymi).