Numer alarmowy 999

Zamówienia publiczne

Przetargi

A- A A+
Logotypy UE
Opublikowano Przedmiot zamówienia Link
29/12/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi Zobacz
28/12/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi Zobacz
28/12/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi Zobacz
07/12/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi Zobacz
17/11/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi Zobacz
29/10/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Szkoły Ratownictwa Medycznego WSRM w Łodzi Zobacz
13/10/2020 Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn: „Głęboka termomodernizacja budynków WSRM w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj” Zobacz
10/09/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych Zobacz
08/07/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi Zobacz
26/06/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi serwisu i napraw pogwarancyjnych terminali mobilnych Durabook Zobacz
10/06/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic oraz materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego Zobacz
15/05/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli Zobacz
06/04/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących z działalności służb medycznych WSRM w Łodzi Zobacz
20/03/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku dla WSRM w Łodzi Zobacz
03/03/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch motoambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego dla WSRM w Łodzi Zobacz
31/01/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi Zobacz
28/11/2019 Dostawa leków i płynów infuzyjnych Zobacz
26/11/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Zobacz
05/11/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych Zobacz
29/10/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu C wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi Zobacz
09/10/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia ambulansów zespołów ratownictwa medycznego WSRM w Łodzi Zobacz
11/09/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu C wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi Zobacz
02/09/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych Zobacz
27/08/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi Zobacz
09/05/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli Zobacz
07/03/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku Zobacz
25/01/2019 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi Zobacz