Numer alarmowy 999

Zamówienia publiczne

Przetargi 2017

A- A A+
Opublikowano Przedmiot zamówienia Link
23/11/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach i na terenie WSRM w Łodzi Zobacz
27/10/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych oraz papierów medycznych dla WSRM w Łodzi Zobacz
13/10/2017 Dostawa okulistycznego optycznego tomografu koherentnego Zobacz
10/10/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę druków dla WSRM w Łodzi Zobacz
04/09/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych. Zobacz
17/08/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu neonatologicznego typu C w ramach leasingu z opcją wykupu oraz dostawę ambulansu typu C w ramach leasingu z opcją wykupu Zobacz
30/06/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę inkubatora z wyposażeniem do przewozu noworodków karetką Zobacz
26/06/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych Zobacz
15/05/2017 Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych i świadczenie usług legalizacji butli Zobacz
03/04/2017 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pochodzących z działalności służb medycznych WSRM w Łodzi Zobacz
03/03/2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, materiałów szewnych, materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego oraz serwet jednorazowego użytku Zobacz
17/02/2017 Świadczenie usług obsługi serwisowej aparatury medycznej i urządzeń współpracujących Zobacz