Numer alarmowy 999

Dla Pacjentów

Skargi i wnioski

A- A A+

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Adam Stępka
+48 782 987 790

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie na adres:
    Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
    ul. Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź;
  • za pomocą faksu:  42 636-14-19;
  • e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl;
  • osobiście w sekretariacie, w godzinach 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.