Numer alarmowy 999

WSRM W ŁODZI

Zintegrowany System Zarządzania

A- A A+

„Zachowanie, przywracanie i ratowanie zdrowia i życia – celem najwyższym.”

Zintegrowany System Zarządzania obowiązujący w naszej jednostce  jest zgodny z wymaganiami norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz ISO/IEC 27001:2017 w zakresie ratownictwa medycznego, izby przyjęć, wieloprofilowego oddziału obserwacyjnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, pomocy doraźnej, transportu sanitarnego i medycznego. Świadczenia dziennej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ (Leczenie stomatologiczne, Medycyna pracy, Szkoła Ratownictwa Medycznego).

Zintegrowany System Zarządzania jest gwarancją wysokiej jakości usług świadczonych przez naszą placówkę. ZSZ jest udokumentowanym i spójnym systemem, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności organizacji, poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. Wdrożenie ZSZ w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi pozwoliło na zwiększenie działań w interesie zdrowia i życia ludzkiego, wzmocnienie pozycji na tle innych podmiotów leczniczych oraz poprawę warunków i organizacji pracy pracowników.

Uzyskanie certyfikatów potwierdza wysoki poziom świadczonych usług medycznych oraz zobowiązuje jednostkę do stałego podnoszenia jakości. Podstawowym założeniem ZSZ jest zasada ciągłego dążenia do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań poprzez stałe monitorowanie satysfakcji pacjentów z leczenia w naszej placówce oraz dostosowanie się do ich potrzeb i oczekiwań, przestrzeganie praw pacjentów i poszanowania ich godności osobistej oraz staranne prowadzenie dokumentacji medycznej. Certyfikaty są potwierdzeniem dobrego funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, wysokich kwalifikacji personelu oraz skutecznego i efektywnego zarządzania.